Professional material

List of helpful Books about work with a therapy dog

 • Bradshaw, J. (2011). In Defence of Dogs. London: Penguin Book
 • Brockett, S. (2005). Animals in The Classroom. Washington: Delta Society
 • Chandler, K. Cynthia (2011). Animal Assisted Therapy in Counseling. London: Routledge.
 • Coren, S. (2001). Govorite po pasje? Ljubljana: Debora
 • Coren, S. (2012). Do Dogs Dream? New York: W. W. Norton & Company Ltd
 • Coren, S. (2009). Kaj vejo psi? Ljubljana: Debora
 • Coren, S. (2010). Pasja inteligenca. Ljubljana: Debora
 • Fine, A. H. (2010). Handbook on Animal Assisted Therapy. San Diego: Elsevier
 • Fisher, J. (2001).  Think dog! London: Cassell $ Co
 • Heyer, M. in Kloke, N. (2011). Der Schulhund, Eine Praxisanleitung zur hundegestützen Pädagogik im Klassenzimmer, Nerdlen/Daun: Kynos Verlag.
 • ITA, Intermountain Therapy Animals (2009). Reading Education Assistance Dog. Team Training Manual. Salt Lake City: ITA.
 • Levinson B. M. (1969): Pet-oriented child psychotherapy. Springfield: Charles C. Thomas
 • Levinson, B. M. (1972): Pets and Human Development. Springfield: Charles C. Thomas
 • Ocepek, R. (2012). Premagajmo predsodke do živali, Ljubljana: Agencija Baribal.
 • Rogak, L. (2012). Dogs of Courage. Detroit: Thorndike Press
 • Stariha, P. S. (2013). Vzgojimo psa – učinkovito, a prijazno. Celje: Celjska Mohorjeva družba
 • Tušak, M in Marinšek, M. (2007). Človek – žival – zdrava naveza. Maribor: Založba Pivec
 • Trampuš, M. (2014). Tačke v šoli – terapevtski pes, učiteljev pomočnik in šolarjev sopotnik. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo
 • Warner, T. (2007) Dog Body Language Phrasebook: 100 Ways to Read Their Signals. San Diego: Thunder Bay Press
 • Zidar, M. (1976). O psih. Ljubljana: ČGP Delo

 

Master's thesis

Doprinos terapije s pomočjo psa ..., Miha Papež

Terapevtski pes kot pomočnik v šolski svetovalni službi, Lina Novak, 2020

Vpliv poučevanja metakoginitivnih bralnih strategij s pomočjo psa - Lara Hodej .pdf

Vpliv prisotnosti psa na motivacijo pri splošni poučenosti vzgoje in izobraževanja, Nina Dobrovič, 2020

Šolanje terapevtskih parov človek - žival v Sloveniji, Maja Rot, 2018.pdf

 

Seminar papers

Posredovanje s pomočjo psa, Kornelija Volarič.pdf

 

Graduation thesis

Pes terapevt v razvojnem oddelku, Katja Železnik.pdf

Terapija s pomočjo psa - študija primera, Špela Štefe.pdf

Terapija s psom - študija primera in primerjava literature, Chiara Rotter.pdf

 

List of helpful Articles about work with a therapy dog

 

 

List of helpful Websites about work with a therapy dog