Linda, dolgodlaka čivava

 

Terapevtski par od 05.10. 2017