Postani terapevtski par

Ula, Gaia - izrezKako lahko postanem terapevtski par?

 

Kakšen kuža je primeren za delo terapevtskega psa?

Pasma ni pomembna, rodovnik ni pomemben, dobrodošli so tudi mešanci. Prav tako ni pomembno, če je pes kastriran oz. psička sterilizirana. Pes pa mora biti:

 • star najmanj eno leto (zgornje starostne omejitve ni, odvisna je od zdravstvenega stanja in kondicije posameznega psa),
 • vzgojen, šolan,
 • ljubeč družabnik,
 • toleranten, prilagodljiv,
 • naklonjen različnim ljudem – znancem in neznancem,
 • psihično in fizično stabilen.

 

Kakšen mora biti vodnik terapevtskega psa oziroma psa pripravnika?

Vodnik terapevtskega psa oz. psa pripravnika mora biti star najmanj 18 let. Pri delu s terapevtskim psom bo lahko uspešen le, če je

 • izjemno odgovoren,
 • spoštljiv in dobronameren do ljudi in živali,
 • samostojen, samoiniciativen, komunikativen, iznajdljiv, potrpežljiv,
 • svojemu psu v vseh ozirih vzoren in ljubeč skrbnik.

 

Katera znanja potrebuje vodnik terapevtskega psa oziroma psa pripravnika?

Vodnik psa je dolžan svoja znanja nenehno nadgrajevati in jih redno obnavljati na strokovnih in kinoloških izobraževanjih, ki jih organizira društvo. Poleg tega mora pridobiti osnovno specifično znanje o stanjih in boleznih uporabnikov, ki jih obiskuje s psom.  Samoumevno je, da vodnik psa pozna osnove kinologije, še posebej dobro pa:

 • delo terapevtskih psov,
 • osebnostne lastnosti in zmožnosti svojega psa,
 • pasjo telesno govorico,
 • znake stresa pri psu, na katere se zna ustrezno odzvati,
 • ukrepe za zagotavljanje varnosti (tako uporabnikov kot psa).

 

Kakšna potrdila/izobraževanja/usposabljanja so potrebna, da mojim psom postaneva terapevtski par?

Pes in njegov vodnik postaneta terapevtski par po uspešno opravljenem pripravništvu in zaključnem izpitu. Pred opravljanjem pripravništva je potrebno:

 • uspešno opraviti testiranje psa o primernosti za terapevtsko delo,
 • pisni preizkus in pogovor z vodnikom,
 • predložiti potrdilo o nekaznovanosti vodnika,
 • predložiti izpis iz CRP (Centralni register psov ), iz katerega je razvidno, da pes nima statusa nevarnega psa,
 • opraviti strokovno in kinološko izobraževanje,
 • opraviti veterinarski pregled in pridobiti veterinarsko spričevalo, ki izkazuje ustrezno zdravstveno stanje psa,
 • izbrati mentorja in pridobiti njegovo soglasje.

Zgornje zahteve so kronološko urejene, torej vodnik psa sledi zapisanemu vrstnemu redu.

 

Kdaj poteka testiranje psa o primernosti za terapevtsko delo? Čemu je namenjeno?

 • Testiranje  izvedemo v društvu enkrat letno, običajno v januarju ali februarju.
 • Obvestilo o testiranju je pravočasno objavljeno na spletni strani društva in na FB Tačke pomagačke.
 • Kuža mora biti ob testiranju star najmanj 12 mesecev.
 • Testiranje vodi članica društva, sicer kinološka inštruktorica z licenco Kinološke zveze Slovenije. Opazuje vedenje psa, predvsem njegovo vodljivost, uglašenost z vodnikom, reakcije ob srečanju z neznanci in podobno.

 

Ali mora imeti pes opravljen BBH izpit?

Da, pes mora imeti opravljen  izpit A (izpit za psa spremljevalca) ali izpit B-BH (izpit za psa spremljevalca s preizkusom obnašanja v urbanem okolju in strokovnim izpitom za vodnika). Kandidatom, ki nimajo izpita A ali B-BH in so uspešno opravili testiranje,  nudimo možnost opravljanja šolanja in internega izpita, ki zadostuje za opravljanje dela terapevtskega psa. 

 

Testiranje psa in strokovno izobraževanje sem opravil že v drugem društvu. Ali to zadostuje? Ali lahko začnem kar s pripravniškim praktičnim usposabljanjem?

Ne. Kandidat mora opraviti testiranje psa in strokovno izobraževanje v našem društvu. Rezultati testiranja imajo zgolj interno veljavo – za potrebe društva.

 

Sem član drugega društva za terapijo s pomočjo psov. Ali lahko postanem tudi vaš član?

Ne. Če ste že član drugega društva ali sorodne organizacije za terapijo s pomočjo psov, ne morete biti hkrati  tudi član Društva Tačke pomagačke.

 

Kako obsežno je strokovno in kinološko izobraževanje? Kakšna je vsebina?

Društvo organizira izobraževanje enkrat letno, običajno v marcu ali aprilu. Poteka strnjeno ob sobotah in nedeljah - prvi del brez psov, kasneje bodoči pripravniki pripeljejo tudi svoje pse. Poleg teoretičnih osnov, ki jih mora poznati vodnik terapevtskega psa, izkušeni člani predstavijo nekaj primerov dobre prakse in izvedejo delavnice. Udeleženci izobraževanja prejmejo seznam mentorjev in potrebne informacije za nadaljevanje, predvsem

 • navodila za opravljanje veterinarskega pregleda (s seznamom pooblaščenih veterinarjev) in
 • navodila za izvajanje in formalno spremljanje pripravništva.

 

Kaj obsega veterinarski pregled?

Pooblaščeni veterinar preveri, če je pes cepljen skladno z zakonodajo. Podrobno pregleda splošno zdravstveno stanje psa in presodi, če je primeren za delo terapevtskega psa. Pregled vključuje tudi parazitološki pregled blata.

 

Ali si lahko sam izberem veterinarsko ambulanto, v kateri bo vodnik opravil veterinarski pregled psa za pridobitev veterinarskega spričevala za terapevtsko delo?

Ne. Veterinarski pregled lahko opravi le eden izmed pooblaščenih veterinarjev, s katerimi ima društvo sklenjen dogovor. Spričeval drugih veterinarjev ne moremo upoštevati. Sicer lahko s psom seveda še naprej obiskujete svojega dosedanjega veterinarja, le redne polletne preglede mora opraviti pooblaščeni veterinar.

 

Kako pogosto mora biti pes na veterinarskem pregledu?

Terapevtski psi in psi pripravniki morajo biti veterinarsko pregledani dvakrat letno. Brez uspešno opravljenega veterinarskega pregleda in ustreznega veterinarskega spričevala terapevtski pes oz. pripravnik ne sme vstopati v ustanove. 

 

Moj pes je gluh/slep. Ali lahko vseeno postane kandidat za terapevtskega psa?

Ne, v društvu za enkrat ne izvajamo obiskov s slepimi/gluhimi psi.

 

Koliko obiskov mora opraviti pripravniški par? V katerih ustanovah? S čim se pripravništvo zaključi?

Vodnik s psom lahko začne opravljati pripravništvo, potem ko je pridobil vsa potrebna potrdila in opravil izobraževanje. Pri organizaciji obiskov vodnik upošteva spodnje zahteve.

 • Pripravniški par mora opraviti najmanj 25 obiskov pod vodstvom mentorja.
 • Obiski morajo potekati v vsaj treh različnih ustanovah, v vsaki vsaj 5 obiskov.
 • Seznam ustanov, v katerih opravljamo različne programe terapij s pomočjo psov, je objavljen na spletni strani društva (zavihek Kje delamo).
 • Pripravniku pri izbiri ustanov pomaga mentor, ki se praviloma tudi dogovarja za obiske.
 • Po opravljenih 25 obiskih opravlja par zaključni izpit.
 • Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu izvršni odbor društva podeli psu in njegovemu vodniku naziv terapevtski par. Šele po tem lahko samostojno obiskujeta ustanove

Vse obveznosti pripravnika angažirani vodniki psov običajno izpolnijo približno v enem letu.

 

Kakšne so obveznosti vodnika/pripravnika v času pripravniške dobe?

Vodnik psa se zaveže molčečnosti  o osebnih podatkih uporabnikov. Poleg tega je dolžan:

 • dosledno upoštevati navodila mentorja in pristojnih strokovnih oseb v ustanovah,
 • spoštovati normativne akte društva in druga morebitna navodila, ki se nanašajo na članstvo v društvu in na delo pripravnika,

V dogvooru z menotorjem mesečno posredovati v tajništvo društva poročilo o opravljenih urah (v e-obliki; na ustreznem društvenem obrazcu).

 

Kako naj pripravim psa pred obiskom ustanove?

Vodnik psa mora redno skrbeti za odpravljanje notranjih in zunanjih zajedavcev. Vodnik pred obiskom pripravi vse potrebno (voda za psa, ležišče, pripomočki…). Pes mora biti ob vstopu v ustanovo:

 • popolnoma zdrav,
 • urejen, negovan (koža in dlaka, kremplji, blazinice na tačkah, ustna votlina in uhlji),
 • pripravljen za delo z uporabniki (opravljena potreba, kratek sprehod…).

 

Kdaj se izvaja terapije s pomočjo psov?

Večina  terapij s pomočjo psov v ustanovah poteka v dopoldanskem času.

Če vodnik psa dopoldne nikakor ne more opravljati obiskov, se pripravništvo običajno nekoliko zavleče, ni pa onemogočeno. V poletnem času praviloma ne delamo, ker je za pse prevroče, poleg tega je zaradi dopustov organizacija težavna.