Pubblicazioni

 

Indice dei libri che sono di supporto nel lavoro con i cani terapeutici

 • Bradshaw, J. (2011). In Defence of Dogs. London: Penguin Book
 • Brockett, S. (2005). Animals in The Classroom. Washington: Delta Society
 • Chandler, K. Cynthia (2011). Animal Assisted Therapy in Counseling. London: Routledge.
 • Coren, S. (2001). Govorite po pasje? Ljubljana: Debora
 • Coren, S. (2012). Do Dogs Dream? New York: W. W. Norton & Company Ltd
 • Coren, S. (2009). Kaj vejo psi? Ljubljana: Debora
 • Coren, S. (2010). Pasja inteligenca. Ljubljana: Debora
 • Fine, A. H. (2010). Handbook on Animal Assisted Therapy. San Diego: Elsevier
 • Fisher, J. (2001).  Think dog! London: Cassell $ Co
 • Heyer, M. in Kloke, N. (2011). Der Schulhund, Eine Praxisanleitung zur hundegestützen Pädagogik im Klassenzimmer, Nerdlen/Daun: Kynos Verlag.
 • ITA, Intermountain Therapy Animals (2009). Reading Education Assistance Dog. Team Training Manual. Salt Lake City: ITA.
 • Levinson B. M. (1969): Pet-oriented child psychotherapy. Springfield: Charles C. Thomas
 • Levinson, B. M. (1972): Pets and Human Development. Springfield: Charles C. Thomas
 • Ocepek, R. (2012). Premagajmo predsodke do živali, Ljubljana: Agencija Baribal.
 • Rogak, L. (2012). Dogs of Courage. Detroit: Thorndike Press
 • Stariha, P. S. (2013). Vzgojimo psa – učinkovito, a prijazno. Celje: Celjska Mohorjeva družba
 • Tušak, M in Marinšek, M. (2007). Človek – žival – zdrava naveza. Maribor: Založba Pivec
 • Trampuš, M. (2014). Tačke v šoli – terapevtski pes, učiteljev pomočnik in šolarjev sopotnik. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo
 • Warner, T. (2007) Dog Body Language Phrasebook: 100 Ways to Read Their Signals. San Diego: Thunder Bay Press
 • Zidar, M. (1976). O psih. Ljubljana: ČGP Delo

 

Tesi di master

Doprinos terapije s pomočjo psa ..., Miha Papež

Vpliv poučevanja metakoginitivnih bralnih strategij s pomočjo psa 

Terapevtski pes kot pomočnik v šolski svetovalni službi, Lina Novak, 2020

Vpliv prisotnosti psa na motivacijo pri splošni poučenosti vzgoje in izobraževanja, Nina Dobrovič, 2020

Šolanje terapevtskih parov človek - žival v Sloveniji, Maja Rot, 2018.pdf

 

Tesine

 

Tesi di lauree

 

Elenco degli articoli che possono essere utili nel lavoro con i cani terapeutici

 

Elenco dei siti internet che possono essere utili nel lavoro con i cani terapeutici