Kje delamo

Terapevtski in pripravniški pari  terapevtsko delo s pomočjo psov opravljajo  v naslednjih ustanovah:

 

 1. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča, Ljubljana - www.ir-rs.si
 2. Psihiatrična klinika v Ljubljani - www.psih-klinika.si

 

 1. Terme Krka, Šmarješke toplice - https://www.terme-krka.com

 

 1. Dom upokojencev Vrhnika - www.du-vrhnika.si
 2. Dom starejših občanov Bokalci -  www.dso-vic.si
 3. Dom upokojencev  Kranj - www.du-kranj.si
 4. Dom starejših občanov  Preddvor - www.dso-preddvor.si
 5. Dom upokojencev Viharnik, Kranjska Gora - www.dom-viharnik.si
 6. Dom starejših občanov Naklo - www.dso-preddvor.si/splošno-o-enoti-naklo.html
 7. Dom starejših občanov Tezno - www.dso-tezno.si
 8. Dom starejših Idila, Jarenina – www.domstarejsihidila.si
 9. Dom upokojencev Izola -  www.du-izola.si
 10. Obalni dom upokojencev Koper - www.odu-koper.si
 11. Dom starejših občanov Krško - www.dsokrsko.si
 12. Dom starejših občanov Ajdovščina - www.dso-ajdovscina.si
 13. Zavod Pristan, Center starejših Pristan Vipavawww.pristan.si
 14. Dom upokojencev Nova Gorica - www.dung.si                              
 15. DU Nova Gorica, Enota Podsabotin - www.dung.si     
 16. Dom starejših občanov Novo mesto - www.dso-novomesto.com
 17. Rive, d. o. o. Dom starejših občanov Ribnica - www.dsoribnica.si
 18. Dom upokojencev Podbrdo - www.dompodbrdo.si
 19. Dom upokojencev Petrovo Brdo - http://www.dompodbrdo.si/EnotaPetrovoBrdo.aspx
 20. Center starejših Medvode - www.deos.si/medvode-center.html
 21. Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu - http://www.tdu-loka.si
 22. Dom starejših občanov Trebnje - http://www.dso-trebnje.si
 23. DUFS Trbovlje - enota Prebold - http://www.dufs.eu/enota-prebold
 24. Dom starejših Hrastnik - http://www.dom-hrastnik.si
 25. Center starejših občanov Lucija - http://www.center-lucija.si
 26. Trubarjev dom upokojencev Zidani most - https://www.tdu-loka.si
 27. DEOS, d.d. - PE Center starejših Horjul - https://www.deos.si/horjul

 

 1. Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna - www.mkz-rakitna.si
 2. CUDV Mavrica - www.center-db.si
 3. Vzgojni zavod Planina - http://www.vz-planina.si
 4. Varstveno delovni center Vrhnika - www.vdc-vi.si
 5. Center NAPREJ Maribor - www.zavodnaprej.si
 6. CUDV Draga - www.center-db.si
 7. Varstveno delovni center Koper - enota Portorož, enota Sežana, enota Ilirska Bistrica, enota Divača - www.vdc-koper.si
 8. Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož - www.cksg.si
 9. Center za socialno delo Koper - Dnevni center za otroke in mladostnike - www.csd-kp.si
 10. Socialno varstveni zavod Vitadom - http://www.vitadom.si/
 11. Varstveno delovni center Zagorje ob Savi - http://vdc-zagorje.si
 12. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana - http://www.zgnl.si
 13. Socialno varstveni zavod Dutovlje - http://www.svz-dutovlje.si/
 14. Varstveno delovni center Nova Gorica - enota Stara gora - http://www.vdcng.si/node/36
 15. Center za sluh in govor Maribor - http://www.csgm.si

 

 1. Mestna knjižnica Ljubljana Šiška - www.mklj.si/knjiznica-siska
 2. Mestna knjižnica Kranj - www.mkk.si
 3. Goriška knjižnica Franceta Bevka, Nova Gorica - http://www.ng.sik.si
 4. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto - www.nm.sik.si
 5. Knjižnica Antona Linharta Radovljica - http://www.rad.sik.si
 6. Mestna knjižnica Grosuplje - http://www.gro.sik.si/
 7. Lavričeva knjižnica Ajdovščina http://www.ajd.sik.si
 8. Lavričeva knjižnica Ajdovščina, enota Vipava http://www.ajd.sik.si/venue/knjiznica-vipava
 9. Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, oddelek za mlade bralce -  www.kp.sik.si
 10. Knjižnica Pavla Golie Trebnje - www.tre.sik.si
 11. Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Tržič - http://www.knjiznica-trzic.si
 12. Cankarjeva knjižnica Vrhnika - http://www.ckv.si
 13. Mestna knjižnica Izola - http://www.izo.sik.si/index.php/sl/
 14. Kosovelova knjižnica Sežana - http://www.kosovelova.si
 15. Knjižica Franceta Balantiča Kamnik - http://www.kam.sik.si/

 

 1. Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana - www.svsgl.si
 2. Gimnazija Brežice - http://www.gimnazija-brezice.si

 

 1. OŠ Janeza Hribarja Stari trg - www.oshjh-staritrg.si
 2. OŠ Notranjski odred Cerknica - www.os-cerknica.si
 3. OŠ F. S. Finžgar Lesce -  http://www.oslesce.si
 4. OŠ F. S. Finžgar podružnica Begunje - www.oslesce.si/begunje/os-begunje.html
 5. OŠ Pod goro, Slovenske Konjice - www.podgoro.si
 6. OŠ Dante Alighieri Izola  -  www.dantealighieri.si
 7. OŠ Miroslava Vilharja Postojna - www.miroslav-vilhar.si
 8. OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje - www.os-hrpelje.si
 9. OŠ Vrhnika – www.osivanacankarja.si
 10. OŠ 8 talcev Logatec - https://www.8talcev.si
 11. OŠ Kozara Nova Gorica - www.os-kozara.si
 12. OŠ Franceta Bevka Tolmin - www.os-tolmin.si
 13. OŠ Prežihov Voranc, Ljubljana - http://voranc.si
 14. OŠ Ribnica - www.osribnica.si
 15. OŠ Log Dragomer - http://www.osld.si
 16. OŠ Jožeta Krajca Rakek, podružnica Unec - http://osrakek.si
 17. OŠ Ledina, Ljubljana http://www.o-ledina.si
 18. OŠ Livade Izola http://www.oslivade.si
 19. OŠ Toneta Čufarja Jesenice - http://www.tonecufar.com
 20. OŠ Vrhovci Ljubljana - www.os-vrhovci.si
 21. OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled - http://www.os-bled.si
 22. OŠ Oskarja Kovačiča Škofije - http://www.sola-skofije.si
 23. OŠ Gradec Litija -  http://www.osgradec.si
 24. OŠ Angela Besednjaka, Maribor - https://www.abesednjak.si
 25. OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica - http://www.osborovnica.si
 26. OŠ Šentvid Ljubljana   http://www.ossentvid.si
 27. OŠ Franc Rozman Stane, Ljubljana Šentvid     http://www.osfrslj.si
 28. OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert - http://www.os-sentrupert.si
 29. OŠ  Ivana Babiča Jagra Marezige -http://www.osmarezige.si
 30. OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka - http://oscg.si
 31. OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško - http://www.os-m-rostoharja-krsko.si
 32. OŠ Elvire Vatovec Prade Koper - http://www.os-ev-prade.si
 33. OŠ Stična - http://www.os-sticna.si
 34. OŠ Toneta Čufarja Ljubljana - http://www.tonecufar.com
 35. Zavod Sv. Stanislava OŠ Alojzija Šuštarja  Lj.-Šentvid - http://www.stanislav.si/osnovna-sola-alojzija-sustarja
 36. OŠ Frana Erjavca Nova Gorica - http://www.os-franaerjavca.si
 37. OŠ Trbovlje - http://www.ostrbovlje.si
 38. OŠ Božidarja Jakca Ljubljana - http://www.os-bozidarjajakca.si
 39. OŠ Valentina Vodnika Ljubljana - http://www.os-vv.si
 40. OŠ Koper - http://www.os-koper.si
 41. OŠ Marije Vere Kamnik - http://www.os-marijevere.si

 

1. Kulturno društvo Kopriva  

2. Hiša Sadeži družbe Logatec-večgeneracijski center - https://www.facebook.com/hisasadezidruzbelogatec/?fref=ts

 

 1.  Vrtec Mali svet - http://malisvet.comVrtec Jelka Ljubljana - www.vrtec-jelka.si
 2.  Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica -  http://www.vrtec-ilb.si
 3.  Vrtec Postojna - http://vrtec-postojna.si
 4.  Vrtec Škofja Loka - http://vrtec-skofjaloka.si
 5.  Vrtec zelena jama - http://www.zelenajama.si
 6.  Vrtec Lepa zgodba - https://lepa-zgodba.si/

 

1. Timotej Cah, Oljčna pot 17, 6000 Koper